Samengaan IP Zanten en IP Duursma

24 maart
Samengaan IP Zanten en IP Duursma

Geachte relatie,

Graag brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze organisatie: IP Zanten en IP Duursma gaan verder als één organisatie, formeel per 1 januari 2022. Beide bedrijven zijn sinds 2014 onderdeel van de coöperatie Industriepartner en werken sindsdien al nauw samen. Het assortiment, de werkwijze en de regio’s van beide ondernemingen sluiten naadloos op elkaar aan. Beide familiebedrijven hebben een lange historie en lijken qua cultuur en organisatie erg op elkaar.

Door het samengaan van beide ondernemingen wordt de werk- en denkwijze verder verstevigd: overdracht van kennis, het kunnen leveren van een breed MRO pakket. Ook het aanbieden van lokale voorraad en het dicht bij de markt staan krijgen een extra impuls. Het samengaan moet dan ook in het licht van het bundelen van krachten worden gezien, waardoor op termijn synergievoordelen gerealiseerd kunnen worden.

André Looijen, al sinds 2001 algemeen directeur van IP Duursma, gaat leiding geven aan de nieuwe combinatie. Eric Steenbakkers, algemeen directeur van IP Zanten, trekt zich vanwege gezondheidsredenen terug. Het management wordt samengevoegd. Beide ondernemingen behouden hun eigen naam en entiteit, uw contactpersonen bij beide bedrijven blijven ongewijzigd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon of met één van ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,

Namens IP Zanten,

Eric Steenbakkers

Namens IP Duursma,

André Looijen